Marketing mix

Marketing jest częścią każdej firmy, bo bez działań związanych z nim nie da się skutecznie prowadzić działalności i odnosić sukcesy. Kluczowym pojęciem w tej kwestii będzie kompozycja marketingowa. Marketing mix co to jest i jak skutecznie ją wykorzystać by przyniosła oczekiwane efekty?

Marketing mix składa się z zależnych od siebie instrumentów, które mogą zostać użyte w firmie. Tworzą one razem kompatybilny i połączony system, dzięki któremu firma jest w stanie działać na klientów oraz innych interesariuszy. Marketing mix składa się zwykle z czterech elementów nazywanych 4P. Występuje też wersja z siedmioma elementami nazywana 7P. Wersja podstawowa składa się z produktu (product), ceny (price), promocji (promotion) i dystrybucji (place). Trzy kolejne elementy to ludzie (people), proces (process) i świadectwo materialne (proof). Produkt jest najważniejszym elementem całej tej koncepcji bo bez niego cała reszta nie ma sensu istnienia. Produktem nazwiemy to, co można sprzedać, z czego firma może czerpać korzyści finansowe, a klient może zaspokajać tym swoje potrzeby. Mogą to być zarówno dobra materialne jak i niematerialne czyli usługi. Produkt posada pełne właściwości, cechy, które mówią o funkcjach jakie ten produkt spełnia. Zawsze istnieje rdzeń produktu, mówiący o podstawowych właściwościach jakie posiada. Jest to powód jego istnienia, czyli zaspokojenie tej jednej podstawowej potrzeby, np. zaspokojenie głodu. Później wyróżniamy produkt rzeczywisty czyli wszystkie właściwości takie jak cena czy opakowanie. Kolejnym jest produkt dodatkowy, czyli wszystkie dodatkowe obok tych podstawowych korzyści jakie daje posiadanie danego produktu. Drugim z elementów marketingu mix jest cena. Czyli jest to wartość jaką klient musi ponieść, by zakupić produkt. Cenę ustala się podstawie wielu ekonomicznych czynników, porównuje się z konkurencją, jak również bierze się pod uwagę sytuację rynkową. Cena powinna być adekwatna do jakości w przeciwnym razie klienci mogą zrezygnować z zakupu danego dobra na rzecz innych produktów należących do konkurencji. kolejnym, trzecim już instrumentem tej kompozycji jest promocja. Jest to bardzo ważny aspekt całego przedsięwzięcia, gdyż komunikowanie i przesyłanie otoczeniu informacji o firmie czy produktach pozwoli im na poznanie i tak naprawdę dowiedzenie się o ich istnieniu. Dzięki temu będą mogli zapamiętać daną firmę w zależności od skuteczności jej promocji. W tych celach wykorzystuje się instrumenty promocji zwane też promocja mix, są to np. sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations czy podstawowe i najstarsze narzędzie jakim jest reklama. Czwartym elementem jest dystrybucja, czyli cała drogą jaką musi przebyć produkt od producenta do rąk klienta i wszystkie związki oraz zależności jakie tutaj występują. Dodatkowe trzy elementy, czyli ludzie, proces i dowód materialny są często dodawane jako równie istotne elementy. Ludzie, czyli zasoby ludzkie, pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Proces, czyli działania wpływające na jakość usług. Ostatnim jest dowód, czyli czynniki, które wpływają na postrzeganie firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here