Radca prawny

Radca prawny to prawnik, który zajmuje się pomocą prawną, z której skorzystać mogą osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Radca pomaga podjąć kroki prawne związane z majątkiem, sprawami rodzinnymi, a także odbywa konsultacje i reprezentuje swojego klienta w urzędach jako pełnomocnik.

Czym jest zawód radcy prawnego?

Radca prawny to funkcja publiczna polegająca na świadczeniu usług prawnych, w których skład wchodzą porady i konsultacje prawne, sporządzanie stosownych dokumentów i aktów prawnych. Radca reprezentuje także klienta jako pełnomocnik w urzędach, Sądzie Najwyższym oraz Trybunałem Praw Człowieka. Radca zatrudniony może być w kancelarii na umowie cywilnej lub umowie o pracę, a także prowadzić może swoją kancelarię lub spółkę z innym radcą.

Etyka zawodowa i odpowiedzialność

Na radcy prawnym spoczywa obowiązek zachowanie tajemnicy zawodowej, unikania konfliktów interesów oraz niezależność i lojalność względem klientów. Radca chronić musi dobre imię swojego zawodu w sferze publicznej, zawodowej oraz prywatnej. Osoba wykonująca zawód radcy prawnego, która złamie zasady etyki zawodowej poddana jest dyscyplinarce i staje przed specjalnie powołaną komisją stworzoną z organów samorządowych.

Jak zostać radcą prawnym?

Aby wykonywać zawód radcy należy ukończyć prawnicze studia magisterskie w kraju lub zagranicą. Osoba na to stanowisko musi korzystać z praw publicznych, mieć zdolność do czynności prawnych, ofiarować rękojmie i odbyć aplikację i złożyć egzamin radcowski w Polsce. Aplikacja na radcę trwa 3 lata i prowadzi ją jedna z Okręgowych Izb Radców Prawnych. Nabór aplikantów odbywa się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru, a egzamin na radcę po ukończeniu aplikacji jest pisemnym egzaminem państwowym. Egzamin radcowski złożony jest z 5 części i należy w jego czasie rozwiązać zadanie z prawa rodzinnego lub cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego, a także zadania związanego z etyką zawodową i zasadami wykonywanie zawodu. Aby pełnoprawnie wykonywać zawód radcy prawnego należy zdać egzamin radcowski i przystąpić do ślubowania. Radcą można zostać po zdaniu egzaminów bez aplikacji radcowskiej oraz bez zdawania egzaminu pod warunkiem, że osoba chcąca być radcą wykonywała inny zawód prawniczy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here